Úplná pravidla reklamní spotřebitelské akce „Akce s Royal Crown Colou“

(dále také „akce“)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatel a organizátor akce

Provozovatelem akce je společnost Kofola a.s., se sídlem Pod Bezručovým vrchem, Za Drahou 1 794 01 Krnov, Česká republika, IČ 27767680, DIČ CZ 27767680, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3021 (dále jen „provozovatel“)

Organizátorem akce je WMC Praha, a.s., se sídlem: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 26509954, DIČ: CZ26509954, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532  (dále jen „organizátor“)

2. Termín konání akce a místo konání akce

Akce probíhá výhradně na území České republiky v období od 1. 11. 2017 00:00:00 hod do 26. 12. 2017 23:59:59 hod(dále jen „místo konání akce“) (dále jen „doba konání akce“).

Akce je pro účely vyhodnocení části akce o týdenní výhry rozdělena na jednotlivá akční období a to:
1. Akční týden probíhá od 1. 11. 2017 00:00:00 hod do 7. 11. 2017 23:59:59 hod
2. Akční týden probíhá od 8. 11. 2017 00:00:00 hod do 14. 11. 2017 23:59:59 hod
3. Akční týden probíhá od 15. 11. 2017 00:00:00 hod do 21. 11. 2017 23:59:59 hod
4. Akční týden probíhá od 22. 11. 2017 00:00:00 hod do 28. 11. 2017 23:59:59 hod
5. Akční týden probíhá od 29. 11. 2017 00:00:00 hod do 5. 12. 2017 23:59:59 hod
6. Akční týden probíhá od 6. 12. 2017 00:00:00 hod do 12. 12. 2017 23:59:59 hod
7. Akční týden probíhá od 13. 12. 2017 00:00:00 hod do 19. 12. 2017 23:59:59 hod
8. Akční týden probíhá od 20. 12. 2017 00:00:00 hod do 26. 12. 2017 23:59:59 hod
(dále jednotlivě jen „akční týden“)

Akce je pro účely vyhodnocení části akce o měsíční výhry rozdělena na jednotlivé akční měsíce, a to:
1. Akční měsíc probíhá od 1. 11. 2017 00:00:00 hod do 30. 11. 2017 23:59:59 hod
2. Akční měsíc probíhá od 1. 12. 2017 00:00:00 hod do 26. 12. 2017 23:59:59 hod
(dále jen jednotlivě „akční měsíc“)

Pro účely vyhodnocení části akce o hlavní výhru se za dobu, za níž se tato část vyhodnocuje, považuje celá doba konání akce, tedy doba od 1. 11. 2017 00:00:00 hod do 26. 12. 2017 23:59:59 hod.

3. Výrobky zapojené do akce

Do akce jsou zapojeny výhradně produkty provozovatele akce: Royal Crown Cola Classic 250 ml a Royal Crown Cola Slim 250 ml (dále jen „Produkty“). Na spodní straně víčka Produktu je umístěn osmimístný unikátní akční kód (dále jen „unikátní kód“).

4. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let, s doručovací adresou a trvalým pobytem na území České republiky, která potvrdí svůj souhlas s pravidly této akce a splní její podmínky (dále také jen jako „účastník“ či „účastník akce“).

5. Účast v akci

Účastník se zapojí do akce tak, že:

a) v době konání akce navštíví webovou adresu www.royalcrowncola.cz (dále také jako „akční web“);

b) na stránce akčního webu vyplní do tam umístěného registračního formuláře:
– své jméno, příjmení,
– svou e-mailovou adresu,
– telefonní číslo,
– heslo
a potvrdí svůj souhlas s pravidly akce včetně udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly (dále jen „registrační formulář“);

c) následně řádně a úplně vyplněný registrační formulář odešle v době konání akce pomocí funkčnosti formuláře do akce.

d) Řádným doručením registračního formuláře v době konání akce organizátorovi bude účastníkovi vytvořen na webových stránkách akce www.royalcrowncola.cz jeho individuální uživatelský účet (dále jen „uživatelský účet“), pomocí nějž se může do akce zapojovat a prostřednictvím kterého může do akce vkládat jím nasbírané unikátní kódy z Produktů. Každý účastník může mít jen jeden uživatelský účet.

6. Mechanika

Akce spočívá ve sbírání unikátních kódů z víček Produktů účastníkem, a následné ukládání uvedených kódů na uživatelský účet účastníka resp. jejich přihlašování do akce na akčním webu.

Víčka Produktů pečlivě uschovejte!!!

Každý unikátní kód z víček Produktů je možné do akce přihlásit resp. nahrát do akce prostřednictvím uživatelského účtu účastníka jen jednou, resp. bude akceptováno pouze jeho první přihlášení, s tím že na jeho opakované zadání již nebude brán zřetel. Prvním užitím v akci je unikátní kód zneplatněn.

Okamžikem řádného přihlášení jednoho unikátního kódu do akce je účastník jednou zařazen do akce resp. jednou do příslušného akčního týdne a zároveň i jednou do příslušného akčního měsíce dle okamžiku, ve kterém byl unikátní kód řádně přihlášen do akce prostřednictvím uživatelského účtu účastníka, tak i jednou do části akce o hlavní výhru. Rozhodující je čas doručení přihlášení unikátního kódu evidovaný organizátorem.

Jeden unikátní kód účastníka tak představuje jednu účast účastníka v akci, čím víc jich účastník do akce přihlásí, tím se jeho šance na výhru zvětšují.

Výherci z řad přihlášených účastníků budou určeni losováním.

Část akce o týdenní výhry:

Obratem po ukončení příslušného akčního týdne bude ze všech účastníků, kteří se řádně zapojili do akce a v příslušný akční týden přihlásili do akce aspoň jeden unikátní kód prostřednictvím svého uživatelského účtu, organizátorem vylosováno 5 výherců – 1 kusu týdenní výhry.

Losování výherců jednotlivých týdenních výher proběhne tak, že:
– nejdříve bude vylosován 1 výherce 1ks výhry – dámská nebo pánská barmanská zástěra
– následně bude vylosován 1 výherce 1 ks výhry – digitální fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9
– následně bude vylosován 1 výherce 1 ks výhry – reproduktor GPO Retro westwood speaker brown
– následně bude vylosován 1 výherce 1 ks výhry – dámský batoh Volta
– následně bude vylosován 1 výherce 1 ks výhry – luxusní holicí sada Mühle Vivo, Pure Badger
– a nakonec bude vylosováno 5 náhradníků, kteří v případě, že některý z výherců nesplní podmínky pro získání výhry, nastoupí na jeho místo v pořadí, v jakém byli vylosováni.

Část akce o měsíční výhry:

Obratem po ukončením příslušného akčního měsíce budou ze všech účastníků, kteří se řádně zapojili do akce a v příslušný akční měsíc přihlásili do akce aspoň jeden unikátní kód prostřednictvím svého uživatelského účtu, organizátorem vylosováni 2 výherci – 1 kusu měsíční výhry.

Losování výherců jednotlivých měsíčních výher proběhne tak, že:
– nejdříve bude vylosován 1 výherce 1ks výhry – městské kolo Adriatica Week End 26
– a následně bude vylosován 1 výherce 1 ks výhry – houpací křeslo Craften wood z týkového dřeva
– a nakonec budou vylosováni 2 náhradníci, kteří v případě, že některý z výherců nesplní podmínky pro získání výhry, nastoupí na jeho místo v pořadí, v jakém byli vylosováni.

Část akce o hlavní výhru:

Obratem po ukončením akce bude ze všech účastníků, kteří se řádně zapojili do akce v době jejího konání resp. přihlásili do akce v době jejího trvání aspoň jeden unikátní kód prostřednictvím svého uživatelského účtu, organizátorem vylosován 1 výherce – 1 kusu hlavní výhry a to zájezdu do USA. Organizátor rovněž vylosuje náhradníka, který v případě, že výherce nesplní podmínky pro získání výhry, nastoupí na jeho místo.
O losování bude vždy pořízen písemný protokol.

Účastník se může do akce zapojit opakovaně, vždy však přihlášením nového unikátního kódu do akce, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu.

Vyhrát v akci může účastník opakovaně, vždy však pouze maximálně jednou jeden druh výhry v průběhu každého akčního týdně a každého akčního měsíce – tedy maximálně může vyhrát jednu týdenní výhru během každého akčního týdně, jednu měsíční výhru během každého akčního měsíce a jednu hlavní výhru. V případě opakovaného vzniku nároku na výhru stejného druhu výhry, tento jeho další nárok zaniká a na jeho místo bude vylosován náhradník.

Výherce bude o jakékoliv výhře v akci informován na e-mailové adrese, kterou uvedl v rámci registrace do akce, a to obratem po vyhodnocení jednotlivých častí akce (týdenní výhry, měsíční výhry), resp. úplném ukončení akce.

V případě, že se účastník stane výhercem v akci, tedy bude vylosován, jako výherce týdenní výhry, měsíční výhry nebo hlavní výhry, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku doručení oznámení o výhře zaslat e-mailem na adresu www.royalcrowncola.cz své kompletní kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu). V případě, že účastník tyto údaje ve stanovené době nezašle, nárok na jeho výhru zaniká a na místo účastníka nastoupí vylosovaný náhradník.

Organizátor si vyhrazuje právo požadovat od účastníka, který byl vylosován jako výherce jakékoliv výhry ve smyslu těchto pravidel, předložení víček Produktů s unikátními kódy, s nimiž se účastník zapojil do akce, zejména v případě podezření na nesplnění pravidel akce. Pokud účastník nedoloží na výzvu organizátora ve stanovené lhůtě příslušné víčka s unikátními kódy, ztrácí nárok na výhru. Dbejte proto, prosím, zvýšené pozornosti při odesílání zásilky s víčky.

7. Výhry

Týdenní výhry:
8 ks dámská nebo pánská barmanská zástěra v hodnotě 290 Kč / 590 Kč
8 ks fotoaparát Instax Mini 9 v hodnotě 2.190 Kč
8 ks reproduktor GPO Retro v hodnotě 2.790 Kč
8 ks stylový městský batoh Volta v hodnotě 3.600 Kč
8 ks luxusní holicí sada Mühle Vivo v hodnotě 2.700 Kč

Měsíční výhry:
2 ks jízdní kolo Adriatica Week v hodnotě 7.200 Kč
2 ks houpací křeslo Craften Wood v hodnotě 10.270 Kč

Hlavní výhra:
1x poukaz na zájezd na jih USA pro jednu osobu v hodnotě 70.000 Kč od cestovní agentury, Zájezdy.cz, a.s.

– Platnost poukazu je do 1 roku od jeho vydání a v této lhůtě je i nutné zájezd realizovat. Zájezd je nutné v tomto kontextu realizovat do 31. 1. 2019. Další podmínky uplatnění poukazu jsou uvedeny přímo na jeho vyhotovení, s tím, že zároveň s poukazem budou výherci předány i pokyny k jeho uplatnění.

– Čerpání hlavní výhry se řídí podmínkami cestovní agentury Zájezdy.cz, a.s.

– Výherce hlavní výhry si musí zajistit oprávnění na vstup na území USA na vlastní náklady a vlastní zodpovědnost, a je povinen si jej zajistit před odletem do USA.

– Výherce hlavní výhry také zodpovídá za zdravotní stav svůj a stav osoby, která ho případně doprovází, a bere na sebe veškerou zodpovědnost spojenou s cestou do zahraničí, kromě zodpovědností, kterou nese cestovní agentura Zájezdy.cz. Organizátor ani provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmy účastníků zájezdu vzniklé v místě realizace výhry.

– Žádný ze subjektů podílejících se na akci nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za škodu, ať již na zdraví či majetku, způsobenou účastníkem zájezdu nebo za jakoukoliv škodu nebo újmu, kterou účastníci zájezdu utrpí během zájezdu.

8. Předání výher

Výhry budou ve lhůtě 30 dnů od ověření nároku na výhru zaslány na adresu výherce uvedenou při registraci do akce nebo poskytnutou účastníkem v odpovědi na oznámení o výhře, prostřednictvím společnosti PPL, případně budou předány osobně. Volba způsobu předání výhry náleží organizátorovi.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za nedoručení výher v případě změny adresy, kterou výherce neoznámí včas.

Provozovatel ani organizátor nejsou odpovědní za zpoždění, poškození, ztrátu nebo nesprávné doručení výhry způsobené poštovní přepravou, ani za nedoručení výhry v případě nepřítomnosti výherce na doručovací adrese sdělený výhercem. Pokud výherce nebude zastižen, bude informován o možnosti náhradního doručení. Pokud výherce neposkytne potřebnou součinnost pro doručení výhry dle podmínek PPL, ztrácí nárok na výhru a taková výhra bude nabídnuta vylosovanému náhradníkovi.

Provozovatel ani organizátor nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Účastník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vylosovaná a bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry v akci není možné reklamovat u provozovatele ani organizátora, veškeré reklamace je povinen výherce uplatnit přímo u dodavatele výher.

Vyhodnocení a vyhlášení akce provádí provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pravidly stanovena. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v akci právní či soudní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli.

9. Osobní údaje

Účastník vytvořením uživatelského účtu, jakož i případně odesláním své odpovědi na informační e-mail o výhře souhlasí se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném jím v registračním formuláři a případně odpovědi na informační e-mail (tedy účastník účastí v akci souhlasí se zpracováním: jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla účastníka), společností Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČ 24 26 19 80, DIČ CZ 24 26 19 80 (dále jen „správce“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele, kterým je organizátor) za účelem organizace akce a kontaktování výherců, a dále pro marketingové účely, tj. zejm. k nabízení produktů a služeb, provádění průzkumů trhů, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení týkajících se produktů a služeb správce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Účastník bere a vědomí, že má v souladu s § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu, doplnění, blokaci a likvidaci nesprávných údajů, je oprávněn požádat o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracováván, a že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat a v případě pochybností o dodržování práv má právo obrátit se na správce nebo zpracovatele i na příslušný dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci výslovně souhlasí s těmito pravidly a s tím, že provozovatel i organizátor akce jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezúplatně jejich jméno, příjmení, město bydliště, podobiznu, zvukový a obrazový záznam účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele a organizátora v souvislosti s touto akcí a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení akce.

1O. Další ustanovení

Provozovatel se zavazuje vypořádat případnou srážkovou daň z výher, pokud ze zákona její uhrazení vyplývá.

Provozovatel ani organizátor nejsou odpovědní za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky, ani za technické problémy, které mohou být způsobeny v průběhu akce (zejm. za fungování webových stránek).

Účastník svou registrací v akci vyjadřuje svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně a bezvýhradně dodržovat.

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k provozovateli nebo organizátorovi nebo s nimi propojeným osobám, a jejich příbuzní v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Z akce jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Z akce jsou dále vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou z akce vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém akce, a to i bez prokázání úmyslu. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit, který účastník se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému akce. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

O nezařazení a vyloučení z akce rozhoduje s konečnou platností, bez uvedení důvodu či stanovení náhrady, provozovatel (popř. organizátor se souhlasem provozovatele).

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto akci a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

Provozovatel ani organizátor akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher či v souvislosti s účastí v akci. Veškeré náklady spojené s účastí v akci či v souvislosti s čerpáním výhry nesou účastníci samostatně. Výherce má právo na deklarovanou výhru pouze v tom rozsahu, v jakém mu vzniká z těchto podmínek a která mu byla předána, nemá právo na žádné další plnění od provozovatele ani organizátora akce.

Provozovatel, popř. organizátor se souhlasem provozovatele, si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení. O výhrách v akci konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje provozovatel. V případě pochybností o splnění podmínek akce jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

Provozovatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady. Změna pravidel je účinná ode dne zveřejnění změny na www.royalcrowncola.cz

Na výhry není právní nárok.
Výhry vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu odpovídat zaslané výhře. Výherce nemá nárok na výběr velikosti a motivu příslušné výhry.

Úplná pravidla akce jsou zveřejněna na internetových stránkách provozovatele www.royalcrowncola.cz